ADOPTOVANÉ DĚTI

Filtrovat podle pohlaví

Layla Mayfe

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)
 

O rodičích nemáme žádné informace.

Rita Maife

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

O rodičích nemáme žádné informace. 

Maya Khadjo

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Její otec zemřel a matka ji opustila.

Naya Khadjo

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Otec zemřel a matka ji opustila.
O dítě se neměl kdo starat a byla předána do Damašského sirotčince.

Myla Nehme

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Oba rodiče jsou po smrti. 

Iktimal Nacoulas

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče jsou rozvedení.

Loujain Nacoulas

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče jsou rozvedení.

Lyn Al Bady

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Otec odmítá pečovat o dívku a matka zemřela. 
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Christine Al-Bady

SIrotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Otec odmítá pečovat o dívku a matka zemřela.

Georges Khayyat

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Matka nemá finanční prostředky pro péči a dítě a otec je po smrti.
stav: Chlapec je adoptován (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Yowel Sarhal

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče se odmítají starat  o dívku.

Samir Nehme

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Oba rodiče jsou po smrti. 

Sidra Bedilt

Sidra žije s matkou a prarodiči v Damašku, její otec je po smrti. Sidra trpí nedostatkem růstového hormonu. Momentálě studuje školu v Seventh Grade, mezi její koníčky patří tancování. Rodina je bez finančních zdrojů. Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.

George Bedik

George žije spolu se svou matkou a prarodiči v Damašku, jeho otec je po smrti. George je němý (nemocný), a proto nemůže studovat.
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.
Díte již má adoptivního rodiče.

Elias Al Khouri

Splou s matkou žije v Damašku, jeho otec je po smrti. Elias je zdravý, studující chlapec.
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.

Khalil Estefan

Spolu s rodiči žije v Damašku. Je velmi pilným studentem, chodícím do 3. třídy a ve volném čase se věnuje hudbě.
Rodina je bez finančních zdrojů. 
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.

Maria Polo

Spolu s matkou žije v Damašku, její otec zemřel v roce 2016. Maria je pilnou studentkou, chodící do 8. třídy. 
Rodina je bez finančních zdrojů. 
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.
Dívka je od data 04.03.2020 adoptovaná (má tedy adoptivní rodiče).

Antoinelte Al Ghandour

Sirotčinec má problém s zajištěním peněz na studia.

Taim Rajha

Sirotčinec má problémy s náklady spojenými se studiem. Taim pochází  ze šestičlenné rodiny.

Merey Al Hayek

Sirotčinec má problém se zajištěním peněz na studia.

Iarissa Nehme

Sirotčinec má problém se zajištěním peněz na studia.
Dítě již má adoptivního rodiče.

Issa Al Hayek

Sirotčinec má problém se zajištěním peněz na studia.

Katya Al Hayek

Sirotčinec má problém se zajištěním peněz na studia.

George Nehme

Sirotčinec má problém se zajištěním peněz na studia.
Dítě již má adoptivního rodiče.