ADOPTOVANÉ DĚTI

Filtrovat podle pohlaví

Ram Al-Tbain

Sirotčinec: Societly Of St. Pantaleon For Orthan Damascus

Ram je zdravá dívka, studující základní školu. Ram má sestru, se kterou žije v Pantaleonském sirotčinci. Její matka Weessal Sarhan je nezaměstnaná a otec Ebraheem emigroval. 

Layla Mayfe

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)
 

O rodičích nemáme žádné informace.

Rita Maife

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

O rodičích nemáme žádné informace. 

Rita Assadoran

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Její matka má psychologické problémy a otec je opustil.

Maya Khadjo

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
stav: Dívka je adoptována (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Její otec zemřel a matka ji opustila.

Naya Khadjo

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Otec zemřel a matka ji opustila.
O dítě se neměl kdo starat a byla předána do Damašského sirotčince.

Sydra Harmouch

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče ji opustili.

Myla Nehme

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Oba rodiče jsou po smrti. 

Iktimal Nacoulas

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče jsou rozvedení.

Loujain Nacoulas

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče jsou rozvedení.

Lyn Al Bady

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Otec odmítá pečovat o dívku a matka zemřela. 
stav: Dívka nemá adoptivního rodiče

Christine Al-Bady

SIrotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Otec odmítá pečovat o dívku a matka zemřela.

Georges Khayyat

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku
Matka nemá finanční prostředky pro péči a dítě a otec je po smrti.
stav: Chlapec je adoptován (má již adoptivní rodíče - je uzavřena smlouva o daru/adopci)

Tarek Al-Ahmad

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Otec pracuje a matka je opustila. 

Yowel Sarhal

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Rodiče se odmítají starat  o dívku.

Taym Haddad

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Otec slouží v armádě a matka je opustila.

Samir Nehme

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Oba rodiče jsou po smrti. 

Jmela Smra

Sirotčinec: Societly Of St. Pantaleon For Orthan Damascus 

Jmela má sestru Ritu. Její matka Jacklen Alkhen vykonává pomocné práce a otec zemřel. Nechala studia kvůli částečné němotě. Nyní se zaučuje v kadeřnictví.

Sidra Bedilt

Sidra žije s matkou a prarodiči v Damašku, její otec je po smrti. Sidra trpí nedostatkem růstového hormonu. Momentálě studuje školu v Seventh Grade, mezi její koníčky patří tancování. Rodina je bez finančních zdrojů. Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.

George Bedik

George žije spolu se svou matkou a prarodiči v Damašku, jeho otec je po smrti. George je němý (nemocný), a proto nemůže studovat.
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.
Díte již má adoptivního rodiče.

Mirella Al Khouri

Spolu se svými rodiči žije v Damašku. Její otec má problémy se zdravím a nevydělává.  Mirella chodí do školy a je zdravá.
Rodina je bez finančních zdrojů. 
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.

Diana Albiar

Spolu s rodiči žije v Damašku. Diana je zdravá dívka, studující školu v Almansouru. Je pilnou studentkou, momentálně chdoí do 3. třídy a mezi její koníčky patří malování.
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují. O dítě se stará sirotčinec pod Arménskou katolickou církví.

Elias Al Khouri

Splou s matkou žije v Damašku, jeho otec je po smrti. Elias je zdravý, studující chlapec.
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.

Khalil Estefan

Spolu s rodiči žije v Damašku. Je velmi pilným studentem, chodícím do 3. třídy a ve volném čase se věnuje hudbě.
Rodina je bez finančních zdrojů. 
Tato charita je obdobná Charitě v ČR s tím, že pomáhají rodičům ve výchově, vzdělávání a finančně je podporují.