Více o nás

 

Naše nezisková organizace ,,SPOLEČENSTVÍ pomocníků řádu sv. Lazara, z.s.“  od roku 1994 poskytuje sociální a charitativní činnost a to jek v ČR, v zemích Afriky, tak i v zemích blízkého východu (Sýrie, Libanon).  Zakladatelem a dlouholetým předsedou byl pan Petr Jílek, který inicioval a zajistil většinu ze zmiňovaných podpor a zasloužil se o dobré jméno Pomocníků řádu sv. Lazara. Nové vedení tj. předseda Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA mu tímto z celého srdce děkuje a s úctou a pokorou slibuje, že bude v jeho díle pokračovat. 

 

Od založení jsme pomohli

 • Studny pro Afriku – financování 30ti studní ,, Konžská demokratická republika“
 • Pomoc osmi africkým studentům se studiem – finanční dar
 • Přímé dary: sirotčinci Sv. Pavla, sv. Panthaleona, sv. Řehoře a sv. Tekly 
 • Tři elektrogenerátory pro Damašskou civilní nemocnici ,, Al Saher Charity Hospital“ (ve spolupráci s VŠŘ sv. LJ) 2016
 • Zajištění finančního příspěvku pro ,, Al Saher Charity Hospital“ přes ZU v Damašku (ve spolupráci s VŠŘ sv. LJ a MZV) 2019
 • Zajištění zdrojů z EU na financování oprav kostelů (napr. kostel Radhošť okolo 4,5 mil. CZK, Slatina okolo 5 mil. CZK atd.)
 • Vlastní opravy dorobných sakrárních pamítek

 

Spolupracujeme s

 • Vojenským a Špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalemského z.s.
 • S vybranými zaměstnanci ze Syrské ambasády v Praze
 • Syrskými sirotčinci:  Sv. Pavla, sv. Panthaleona, sv. Řehoře a sv. Tekly
 • Civilní nemocnicí v Damašku
 • Řeckým ortodoxním Patriarchátem (Greek Ortodox Patriarchate of Antioch and the East)
 • Pravidelně se zúčastňujeme Národní misíjní rady