AKTUALITY

04.08.2021
Naše nezisková organizace opětovně předala v Sýrii sedmi sirotčincům zdroje na jejich obživu. Celkem bylo v 07/2021 podpořeno okolo 50 dětí, jež žijí v těchto sirotčincích. Bylo předáno 10.100 USD tj. cca 222.000,-Kč. Všem dárcům moc a moc děkujeme. 

29.06.2021
Chce tímto poděkovat významnému dárci ,,Předsedovi Vlády ČR". Moc děkujeme za Vaší projevenou důveru a Vámi poskytnutý dar bude předán dětem do Syrie v průběhu roku 2021.  Děkujeme. 

12.03.2021 - Dar 60.000,-Kč pro Hospicovou péči v ČR
Děkujeme tímto společnosti KOVO Koukola s.r.o., jež v roce 2020 darovala  částku 30.000,-Kč a v roce 2021 opětovně 30.000,-Kč na podporu hospicové péče v ČR. Zdroje byly předány spolupracujícím hospicům, jmenovitě Hospicu Štrasburk, o.p.s. .

24.12.2020 - 20.000,-Kč pro děti z dětského domova Markéta - Radhošť
Společenství podporuje nejen děti v zahraničí, ale také děti v ČR. Konkrétně předseda Mgr. Richard Andrle předal již po šesté 20.000,-Kč soukromému dětskému domovu Markéta v Radhošťi. Celkem jim bylo v roce 2020 předáno 40.000,-Kč.

17.12.2020 - 10.000 USD (230.000,-Kč) dětem v Sýrii
Začátkem prosince 2020 byly v Sýrii předány další zdroje, jež jsou určeny pro děti ze Syrotčinců. Peníze jsou určeny na léky, hyg. prostředky, jídlo, ošacení atd. Děti v Sýrii velice strádají a tyto peníze jim zkvalitní část svého jistě těžkého života. Celkem bude v Sýrii předáno do 8 sirotčinců a obdobných organizací 10.000 USD. V roce 2020 bylo celkem předáno 23.000 USD (cca 530.000,-Kč). Všem děkujeme.  

  

   

 

03.11.2020 - 30.000,-Kč pro Hospic v ČR
Připravili jsem 30.000,-Kč na boj proti COVID 19 na podporu osob 65+. Tyto zdroje byly předány do hospice Štrasburk, za podpory naší neziskové organizace a spolupracující organizace Řádu sv. Lazara Jeruzalemsjého.  Všem dárcům děkujeme.

 

25.09.2020 -10.000 USD (230.000,-Kč) dětem v Sýrii
Předseda neziskové organizace pan Mgr. Richard Andrle uvedl, že v rámci projektu ADOPCE SYRIE (www.adopcesyrie.cz) byly předány peníze v jednotlivých sirotčincích pro  8 adoptovaných dětí, ve výši 2.000 USD a 8.000 USD bylo předáno jednotlivým organizacím. Klášterům, jenž se starají o děti, a jejíž součástí jsou sirotčince.  Kláštera sv. Pavla v Damašku, Klášter sv. Jiří v Erbínu, Klášter sv. Tekly v Maloule, Klášteru sv. Marie v Sednyah, Klášteru sv. Bendlaimona v Damašku, Arménské katolické církvi a dalším organizacím. Veškeré zdroje mají děti k dispozici pro nákup základních potřeb tj. jídlo, pití, oblečení a základní hygienické prostředky. Děkujeme všem dárcům a o předání Vás obratem budeme informovat prostřednictvím emailů.   

                  

 

                               

24.06.2020
Bohužel díky stávající situaci na celosvětové úrovni, jsou omezeny či stále zrušeny lety do Bejrůtu odkud tyto zdroje předáváme v jednotliuvých Siritčincích osobně. Sankce OSN a EU nedovolují do Sárie dostat zdroje přes banovní systém. Máme tedy připraveno k předání přes místopředsedu (Ing. Samira) ze Syrské amabasády dostatek zdrojů od Vás (dárců). Tyto zdroje budou předány co možná nejdříve, očekáváme uvolnění letů na červenec 2020. Děkujeme všem dárcům a o předání Vás obratem budeme informovat prostřednictvím emailů.  

18.03.2020

Naše nezisková organizace plánovala předat zdroje pro sirotčince a děti v Sýrii na konci března 2020. Bohužel z důvodu karantén a zrušených letů se tyto zdroje budou osobně předávat, až to bude technicky možné. Z předání peněz je vždy proveden ,,předávací protokol" a fotodokumentace. O novém termínu Vás budeme informovat. Všem kdo přispívají moc děkujeme. 

13.03.2020
Chce tímto poděkovat dvoum významným dárcům ,,Předsedovi Vlády ČR" a ,, Řediteli Odboru tiskového a tiskovému mluvčí prezidenta republiky". Moc děkujeme za Vaší projevenou důveru a Vámi poskytnutý dar bude předán dětem do Syrie v průběhu roku 2020.  Děkujeme. 

21.01.2020
SPOLEČENSTVÍ řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského znovu předalo 21.01.2020 finanční podporu do nestabilních částí Sýrie. Daná podpora je směrována do Křesťanských sirotčinců na podporu dětí a na podporu obnovy křesťanských symbolů.  V lednu 2020 bylo do Sýrie předáno 3000 USD a to konkrétně 1500 USD do Kláštera svatého Pavla v Damašku (pro dvě adoptivní děti) a na celkový chod sirotčince, 500 USD předáno do Kláštera sv. Tekla Maloule a na obnovu Křesťanských symbolů byly zdroje předány ve výši 1000 USD Klášteru sv. Bendlaimona.  DĚKUJEME VŠEM.

31.12.2019
Všem dárcům, adoptivním rodičům a sympatizantům děkujeme za finanční i morální podporu v naší činnosti.  Veškeré zdroje jdou přímo do Sýrie právě dětem ,,křesťanům" kteří jej potřebují.  Další zdroje 3000 USD budou zaslány do Damašku (Sýrie) po 10.01.2020. O zaslání Vás budeme informovat emailem (u adoptivních rodičů).

Dárci, kteří nás podpořili a chtějí potvrzení o daru, prosím zašlete nám email s informacemi (jméno a příjmení, adresu, datum narození, darovanou částku a datum úhrady), následně Vám vystavíme daný doklad ,,POTVRZENÍ O DARU". 
DĚKUJEME  předseda Mgr. Richard Andrle

12.12.2019
V současné době máme připraveno okolo 3 až 4 tis. USD a předpokládáme, že tyto zdroje zašleme začátkem roku 2020.
DĚKUJEME předseda Mgr. Richard Andrle


10.11.2019
SPOLEČENSTVÍ darovalo 25.000,-Kč nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – oddělení paliativní péče pro zajištění paliativní péče (péče pro dlouhodobě nemocné).