AKTUALITY

02/2024 - předání daru 6.000 USD

V únoru tohoto roku se nám opětovně podařilo předat v Sýrii křesťanským sirotčincům a dětem další zdroje od našich donátorů. Celkem se jednalo o 6000 USD (cca 145.000,-Kč). Děti tyto peníze použijí na ošacení, léky, hygienické prostředky, učivo a další potřebné věci. Projekt ADOPCE SYRIE  www.adopcesyrie.cz trvá již třetím rokem a za tuto dobu jsme v Sýrii pomohli mnoha dětem k jejich lepšímu životu v tak problematické zemi. 
Chceme tímto speciálně poděkovat všem našim  donátorům / dárcům i adoptivním rodičům, bez jejich podpory by tento projekt nevznikl.
V roce 2023 nám výrazně podpořili tyto společnosti:

 • MI Estate s.r.o. částkou 100.000,-Kč
 • Fyzioterapie Cimfl s.r.o. částkou 50.000,-Kč 
 • Artur Riedel částkou 100.000,-Kč
 • Ing. Janoš Vít 
 • BURDA Stavby s.r.o.

 

    

     

 

 

10/2023 - předání daru 10.000 USD

V tomto roce 2023 předala naše nezisková společnost v Sýrii 3 x 10.000 USD což představuje okolo 720.000,-Kč. Děti si za tyto dary nakoupí zejména jídlo a líky. Jak jídlo, tak léky jsou v podstatě bez darů finančně nedostupné. Do regionální krize jež je v Sýrii douhodobá se přidala i celosvětová krize a nově i konglik mezi palestinci a Izraelem, jež proniká do celého Arabského světa. Tímto konfliktem trpí zejména děti kteří nemají co jíst a nemají na základní potřeby. Právě těmto dětem v Sýrii k křesťanských sirotčincích pomáháme s jejich nelehkou situací.  
V roce 2023 nám výrazně přispěli tyto lidé a firmy:

 • společnost MI Estate s.r.o. p. Miloslav Nermuť částkou 100.000,-Kč  www.miestate.cz       
 • Fyziorepapie Cimfl s.r.o.  Potštejn pan Cimfl Marek čáskou 50.000,-Kč 
 • Ing. Andrej Babiš částkou 500.000,-Kč a to již třetím rokem
 • a mnoho dalších drobnější hodnotou

VŠEM MOC DĚKUJEME, BEZ VAŠICH DARŮ BY NEMOHLA BÝT TATO AKTIVITA REALIZOVANÁ.

 

04/2023 - předání daru 310.000 ks certifikovaných roušek

Vojernský a špitápní Řád sv. Lazara Jeruzalemského jímž jsme členy (předseda a místopředseda) a jenž je spolupracující orgabizací zajistil 310 000 ks cerfitifkovaných nanoroušek (9 europalet). Roušky byly v Sýrii předány místopředsedou naší neziskové organizace Ing. Samírem Masadem, Csc. a to neziskové organizaci ,,Syrský Arabský červený půlměsíc" (obdoba našeho Českého červeného kříře). Hodnota daru činí 3 379 000,- Kč.  

   

 

 

 

02/2023 - předání peněz v Sýrii 10.000 USD / 240.000,-Kč

    

   

  

   

 

11/2022 - předání peněz v Sýrii 10.000 USD / 240.000,-Kč

   

   

 

22.07.2022
Společenství pomocníků řádu sv. Lazara Jeruzalemského opětovně podpořila několik křesťanských sirotčinců ve válce se zmítající Sýrii. Projekt ADOPCE SYRIE www.adopcesyrie.cz si klade za cíl podporovat křesťanské děti v sirotčincích v Sýrii, které jsou často navázány na kláštery.  Projekt běží třetím rokem a za tuto dobu obdržely děti desítky tisíc Liber na jejich živobytí, léky, jídlo a hygienické potřeby. Za tři roky existence projektu bylo adoptováno 42 dětí, jež  jim jejich donátoři (adoptivní rodiče) podpořily v jejich nelehkém životě.  V letošním roce bylo do Sýrie předáno  2x 10.000 USD, tj. cca 480.000,-Kč a to do těchto klášterů/sirotčinců.
 • Klášter svatého Pavla v Damašku
 • Klášter sv. Bendlaimona
 • Klášter  sv. Jiří  ERBÍN
 • Klášter sv. Marie v Sednayah
 • Klášter sv. Tekla Maloula
Nelehká situace v Sýrii, kdy během roku ztratila Syrská libra až 50% své hodnoty, kdy se výrazně zdražily potraviny, jež se stávají s léky v podstatě nedostupné, vede Syřany k ,,žebrotě“.Naše nezisková organizace se snaží alespoň trochu ulevit těmto křesťanským dětem tím, že jim dodává zdroje na nákup základních potřeb. 
,,Pro nás drobný obnos, pro ně velký dar“.   Děkuji Vám všem, předseda Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA
 
23.12.2021

Přejeme Vám krásné svátky vánoční (ať Kristus přebývá ve Vašich srdcích), a mnoho krásného do nového roku 2022. 
Při této příležitosti uvádíme, jak jsme díky Vám a Vašim darům mohli letos pomoci.

   - Adopce Syrie (do křesťanských sirotčinců) - 30.100 USD - cca 690.000,-Kč
   - Pro Hospicovou péči v ČR ,,Hospic Štrasburk" - 60.000,-Kč
   - Pro péči v roztroušené skleróze ,,Domov sv. Jakuba" - 20.800,-Kč
   - Farnost - církev 15.000,-Kč
   - Drobné dary pro Domov Důchodců a jiné organizace 
Všem moc a moc děkujeme.   předseda Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA


08.11.2021
V listopadu jsme opětovně podpořili 7 sirotčinců a to darem ve výši 10.000 USD (cca 220.000,-Kč). Celkem bylo v roce 2021 předáno v Sýrii do křesťanských sirotčinců celkem 30.100 USD (cca 677.000,-Kč). V rámci této podpory bylo ADOPTOVÁNO na dálku a tím i podpořeno 15 dětí.  Všem dárcům moc děkujeme.

Stručně ze Sýrie:  Během roku spadla Syrská libra o 100%, zároveň se zvedla cena všech potravin a vybavení.  Vysoká inflace a znehodnocení peněz vede Syřany k ,,žebrotě". Důvodem jsou pochopitelně sankce EU a USA a také vnitřní konflikty a války. Bohužel vše doléhá i na křesťanské děti jež podporujeme v rámci sirotčinců, jež jsou často  přidruženy pod kláštery.  Tyto děti nemají na jídlo, léky jsou v podstatě nedostupné, hygiena je také omezena. Například z města Mallula, jež je křesťanské, odchází mladí i starší lidé pryč, neboť je tam nedostatek práce, jídla, peněz atd. Naše nezisková organizace díky Vám a Vašim darům může pomáhat těmto dětem, a to právě v oblasti zajištění zdrojů na základní lidské potřeby, ale také na obnovu křesťanských symbolů.  www.adopcesyrie.cz


    

      

   

 

04.08.2021
Naše nezisková organizace opětovně předala v Sýrii sedmi sirotčincům zdroje na jejich obživu. Celkem bylo v 07/2021 podpořeno okolo 50 dětí, jež žijí v těchto sirotčincích. Bylo předáno 10.100 USD tj. cca 222.000,-Kč. Všem dárcům moc a moc děkujeme. 

29.06.2021
Chce tímto poděkovat významnému dárci ,,Předsedovi Vlády ČR". Moc děkujeme za Vaší projevenou důveru a Vámi poskytnutý dar bude předán dětem do Syrie v průběhu roku 2021.  Děkujeme. 

12.03.2021 - Dar 60.000,-Kč pro Hospicovou péči v ČR
Děkujeme tímto společnosti KOVO Koukola s.r.o., jež v roce 2020 darovala  částku 30.000,-Kč a v roce 2021 opětovně 30.000,-Kč na podporu hospicové péče v ČR. Zdroje byly předány spolupracujícím hospicům, jmenovitě Hospicu Štrasburk, o.p.s. .


24.12.2020 - 20.000,-Kč pro děti z dětského domova Markéta - Radhošť
Společenství podporuje nejen děti v zahraničí, ale také děti v ČR. Konkrétně předseda Mgr. Richard Andrle předal již po šesté 20.000,-Kč soukromému dětskému domovu Markéta v Radhošťi. Celkem jim bylo v roce 2020 předáno 40.000,-Kč.

17.12.2020 - 10.000 USD (230.000,-Kč) dětem v Sýrii
Začátkem prosince 2020 byly v Sýrii předány další zdroje, jež jsou určeny pro děti ze Syrotčinců. Peníze jsou určeny na léky, hyg. prostředky, jídlo, ošacení atd. Děti v Sýrii velice strádají a tyto peníze jim zkvalitní část svého jistě těžkého života. Celkem bude v Sýrii předáno do 8 sirotčinců a obdobných organizací 10.000 USD. V roce 2020 bylo celkem předáno 23.000 USD (cca 530.000,-Kč). Všem děkujeme.  

  

   

 

03.11.2020 - 30.000,-Kč pro Hospic v ČR
Připravili jsem 30.000,-Kč na boj proti COVID 19 na podporu osob 65+. Tyto zdroje byly předány do hospice Štrasburk, za podpory naší neziskové organizace a spolupracující organizace Řádu sv. Lazara Jeruzalemsjého.  Všem dárcům děkujeme.

 

25.09.2020 -10.000 USD (230.000,-Kč) dětem v Sýrii
Předseda neziskové organizace pan Mgr. Richard Andrle uvedl, že v rámci projektu ADOPCE SYRIE (www.adopcesyrie.cz) byly předány peníze v jednotlivých sirotčincích pro  8 adoptovaných dětí, ve výši 2.000 USD a 8.000 USD bylo předáno jednotlivým organizacím. Klášterům, jenž se starají o děti, a jejíž součástí jsou sirotčince.  Kláštera sv. Pavla v Damašku, Klášter sv. Jiří v Erbínu, Klášter sv. Tekly v Maloule, Klášteru sv. Marie v Sednyah, Klášteru sv. Bendlaimona v Damašku, Arménské katolické církvi a dalším organizacím. Veškeré zdroje mají děti k dispozici pro nákup základních potřeb tj. jídlo, pití, oblečení a základní hygienické prostředky. Děkujeme všem dárcům a o předání Vás obratem budeme informovat prostřednictvím emailů.   

                  

 

                               

24.06.2020
Bohužel díky stávající situaci na celosvětové úrovni, jsou omezeny či stále zrušeny lety do Bejrůtu odkud tyto zdroje předáváme v jednotliuvých Siritčincích osobně. Sankce OSN a EU nedovolují do Sárie dostat zdroje přes banovní systém. Máme tedy připraveno k předání přes místopředsedu (Ing. Samira) ze Syrské amabasády dostatek zdrojů od Vás (dárců). Tyto zdroje budou předány co možná nejdříve, očekáváme uvolnění letů na červenec 2020. Děkujeme všem dárcům a o předání Vás obratem budeme informovat prostřednictvím emailů.  

18.03.2020

Naše nezisková organizace plánovala předat zdroje pro sirotčince a děti v Sýrii na konci března 2020. Bohužel z důvodu karantén a zrušených letů se tyto zdroje budou osobně předávat, až to bude technicky možné. Z předání peněz je vždy proveden ,,předávací protokol" a fotodokumentace. O novém termínu Vás budeme informovat. Všem kdo přispívají moc děkujeme. 

13.03.2020
Chce tímto poděkovat dvoum významným dárcům ,,Předsedovi Vlády ČR" a ,, Řediteli Odboru tiskového a tiskovému mluvčí prezidenta republiky". Moc děkujeme za Vaší projevenou důveru a Vámi poskytnutý dar bude předán dětem do Syrie v průběhu roku 2020.  Děkujeme. 

21.01.2020
SPOLEČENSTVÍ řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského znovu předalo 21.01.2020 finanční podporu do nestabilních částí Sýrie. Daná podpora je směrována do Křesťanských sirotčinců na podporu dětí a na podporu obnovy křesťanských symbolů.  V lednu 2020 bylo do Sýrie předáno 3000 USD a to konkrétně 1500 USD do Kláštera svatého Pavla v Damašku (pro dvě adoptivní děti) a na celkový chod sirotčince, 500 USD předáno do Kláštera sv. Tekla Maloule a na obnovu Křesťanských symbolů byly zdroje předány ve výši 1000 USD Klášteru sv. Bendlaimona.  DĚKUJEME VŠEM.

31.12.2019
Všem dárcům, adoptivním rodičům a sympatizantům děkujeme za finanční i morální podporu v naší činnosti.  Veškeré zdroje jdou přímo do Sýrie právě dětem ,,křesťanům" kteří jej potřebují.  Další zdroje 3000 USD budou zaslány do Damašku (Sýrie) po 10.01.2020. O zaslání Vás budeme informovat emailem (u adoptivních rodičů).

Dárci, kteří nás podpořili a chtějí potvrzení o daru, prosím zašlete nám email s informacemi (jméno a příjmení, adresu, datum narození, darovanou částku a datum úhrady), následně Vám vystavíme daný doklad ,,POTVRZENÍ O DARU". 
DĚKUJEME  předseda Mgr. Richard Andrle

12.12.2019
V současné době máme připraveno okolo 3 až 4 tis. USD a předpokládáme, že tyto zdroje zašleme začátkem roku 2020.
DĚKUJEME předseda Mgr. Richard Andrle


10.11.2019
SPOLEČENSTVÍ darovalo 25.000,-Kč nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – oddělení paliativní péče pro zajištění paliativní péče (péče pro dlouhodobě nemocné).