Andira Al Botros

Datum narození: 2.7.2006 Název sirotčince: Pantalaemon

Sirotčinec: Klášter svatého Pavla v Damašku

Matka má psychologické problémy a její otec zemřel. Z tohoto důvodu se o dítě stará sirotčinec.

  • Variabilní symbol:304 
  • Oblast / Město:Daraa

Andira Al Botros